• Centro BCR (Barcode Reader)

Utcheckningsgrindar

Checkmark har utvecklat en egen scannerstolpe som är kompatibel med entrégrinden Centro. Scannerstolpen är så kallad stand-alone, vilket innebär att ingen integration med POS-systemet behövs. Streckkoden på butikens kvitto gör det möjligt att justera öppningstiden för grinden, kvittots giltighetstid, samt hur många gånger kvittot ska gå att scanna.

Scannerstolpen läser även streckkoder på skärmar, och kan programmeras för att läsa QR-koder.

Utcheckningsgrindarna levereras oftast med glasarmar som grindbågar. Där väljer butiken själv vilket motiv och färg som glasarmarna ska lysa i.

Produktblad Centro BCR

Visa:
  • Alla

    Visa mer